ย้ำรอยครูบาอาจารย์ เดินตามธรรม

ทริปแสวงบุญประเทศอินเดีย - เนปาล

ทริปนี้เป็นทริปที่ผู้จัดตั้งใจทำถวายครูบาอาจารย์ "พระครูธรรมมิสสรารักษ์ และคณะผู้แสวงบุญ"

เดินทางตั้งแต่วันที่ 3 - 12 มีนาคม 2560 โดยสายการบินสไปซ์เจ็ท

เดินทางด้วยรถจากสนามบินกัลกัตต้ามาพุทธคยา 10 ชั่วโมง และพักวัด เป็นทริปที่คณะผู้แสวงบุญตั้งใจมาจริงๆ เพราะไม่ใช่แค่การเดินทางอันยาวนานในอินเดีย แต่คณะนี้เดินทางมาจากพัทลุง ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ถ้าไม่มีศรัทธาอันแรงกล้า เหนื่อยค่ะ แต่ว่าคุ้มค่ากับการเหนื่อยจริงๆ