ภูฏาน Bhutan


 • Ad. Bhutan3.JPG
  BT001 ทัวร์ภูฏาน The Happiness I 4 วัน 3 คืน ภูฏานดินแดนในอ้อมกอด เมืองที่มีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม สัมผัสความเป็นมิตรของผู้คน ชมความงามแห่งธรรมชาติ ความประทับใจของนักเดินทางยากที่จะล...

 • BT 002 ภูฏาน 5 วัน 4 คืน The Happiness III พิชิตยอดเขาทักซัง ภูฏาน ดินแดนแห่งความสุข และมนต์เสน่ห์ในอ้อมกอดหิมาลัย เดินทางกับจุฬามณี ชิว ชิว ในราคาพิเศษ ทุกฤดูกาล พิเศษ 3 ทริปในช่...

 • Paro_Dzong.jpg
  BT002 ทัวร์ภูฏาน 6วัน 5 คืน "เทศกาลหุบเขาฮา (Haa Tsheshu) Haa Valley หุบเขาฮา ในเส้นทางที่สวยงดงามอีกเส้นทางหนึ่งของภูฏาน หุบเขาฮา เป็นเมืองชนบทแห่งนี้มีเส้นทางปีนเขาที่งดงามที่สุด...

 • chulamani fp 1.jpg
  BT004 Mindful Living in Bhutan ภูฏาน 8 วัน 7 คืน ให้คุณได้สัมผัสความงามอันพิสุทธิ์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นหนึ่งเดียวของประเทศภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า ที่ประชาชนทั้งประเทศขอ...

 • buddha point.jpg
  Enriching Bhutan Tour ภูฏาน ... สัมผัสมนต์เสน่ห์ดินแดนในหุบเขาหิมาลัยประเทศภูฏาน ตั้งอยู่ในแถบขุนเขาหิมาลัย ตั้งอยู่ระหว่าประเทศอินเดีย และ จีน (ทิเบต) เป็นประเทศที่มีเทือกเขาจำนวน...