เกี่ยวกับเรา

 
จุฬามณี ทราเวล  รับจัดทัวร์เส้นทางสายศาสนา และ วัฒนธรรม ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์แบบส่วนตัว  ทัวร์เป็นคณะ ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป หรือจะไปเป็นคณะศึกษาดูงาน เรายินดีจัดทัวร์ให้ท่านตามความต้องการ บนเส้นทางสายพุทธภูมิ ซึ่งเป็นเส้นทางที่ได้ชื่อว่า "ที่สุดแห่งความศรัทธา" อันน่าสัมผัสด้วยตัวท่านเองเป็นอย่างยิ่ง